fbpx

Bezpieczny Punkt

Program Certyfikacji Bezpieczeństwa Epidemicznego – 1 lokalizacja

Zakup

105,00  netto (129,15  z VAT)

za 1 osobę

Włącz Grupowy Zakup

Cena podstawowa przystąpienia do Programu Certyfikacji Bezpieczeństwa Epidemicznego Bezpieczny Punkt dla jednej lokalizacji zawiera pakiet szkoleń dla 1-5 osób. Integralną częścią procesu certyfikacji jest obowiązkowe szkolenie on-line wszystkich pracowników i współpracowników Salonu.

Aby poznać cenę usługi dla Twojego Salonu, „Dodaj do koszyka” właściwą liczbę osób, które powinny być objęte szkoleniem i „Zobacz koszyk”.

Minimalna cena usługi to 525,00 zł netto (645,75 zł z VAT).

Cennik

Udział w Programie Certyfikacji Bezpieczeństwa Epidemicznego Bezpieczny Punkt wyposaży Cię w pakiet wiedzy i niezbędnych narzędzi.

Minimalna cena za udział w Programie wynosi 525 zł netto za jedną lokalizację. W zamian otrzymasz:

 • pakiet szkoleń on-line dla 5 pracowników i współpracowników z opcją zakupu kolejnych
 • imienne certyfikaty ukończenia szkolenia dla członków Twojego zespołu
 • plakat stanowiący materiał informacyjny dla personelu i klientów salonu
 • niezależną ocenę audytora z Bureau Veritas Polska, po zgłoszeniu wdrożenia wymagań Programu i gotowości Salonu do audytu
 • w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku audytu (uzyskanie minimum 80% możliwych do uzyskania punktów), Certyfikat potwierdzający udział w Programie wraz z oznakowaniem Salonu w postaci naklejki Bezpieczny Punkt
 • zgodę na eksponowanie informacji o udziale w Programie Certyfikacji Bezpieczeństwa Epidemicznego Bezpieczny Punkt w materiałach marketingowych, w tym m.in. social media, przez 1 rok.

Integralną częścią procesu certyfikacji jest obowiązkowe szkolenie on-line wszystkich pracowników i współpracowników Salonu.
W przypadku zespołów powyżej 5 osób w jednej lokalizacji, dodatkowy koszt wynosi 105 zł netto za osobę.

Zakup certyfikacji dla 2 lub 3 różnych lokalizacji automatycznie upoważnia do rabatu 5% na całość zamówienia.
W przypadku zakupu usługi dla sieci powyżej trzech lokalizacji, zapraszamy do indywidualnej wyceny.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie.

Opis kursu

Biorąc udział w niniejszym szkoleniu zapoznasz się z dobrymi praktykami i wymaganiami uczestnictwa w Programie dobrowolnej certyfikacji Bezpieczny Punkt. Szkolenie ma na celu przeprowadzić Cię płynnie przez 10 głównych Obszarów Wymagań – właściwych dla Salonu Kosmetycznego i Fryzjerskiego.

Ukończenie szkolenia i udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania sprawdzające jest jednym z warunków uzyskania Certyfikatu Bezpieczny Punkt.

Szkolenie trwa ok. 1 godziny. Po zakończeniu szkolenia, odpowiesz na proste pytania testowe – sprawdzające czy zapoznałaś / zapoznałeś się z podstawowymi wymaganiami poprawiającymi poziom bezpieczeństwa epidemicznego w Twoim miejscu pracy.

Proces szkolenia zakończony pozytywnym wynikiem testu uprawnia każdego użytkownika do otrzymania imiennego Certyfikatu Ukończenia Szkolenia.

Pamiętaj o zgłoszeniu gotowości na wizytę audytora zaraz po ukończeniu szkolenia przez wszystkich członków zespołu!
To ostatni etap procesu weryfikacji i uzyskania Certyfikatu.

Certyfikat ważny jest 1 rok.

Program kursu

Wprowadzenie

 1. Etapy procesu Certyfikacji „Bezpieczny Punkt”
 2. Zakres dobrych praktyk i wymagań Certyfikacji „Bezpieczny Punkt”
 3. Kryteria otrzymania Certyfikatu

Omówienie dobrych praktyk i wymagań Programu

 1. Komunikacja deklaracji i zakresu stosowania zasad Programu Bezpieczeństwa Epidemicznego
 2. Bezpieczeństwo na wejściu do Salonu
 3. Weryfikacja osób mogących stwarzać zagrożenie dla pozostałych Klientów i Personelu
 4. Postępowanie w przypadku uzyskania informacji, że obsłużony Klient był/mógł być chory,
  lub był / mógł być nosicielem choroby
 5. Stosowanie odpowiedniej ilości i jakości środków zabezpieczających
 6. Dezynfekcja przedmiotów i miejsc związanych z wykonywaniem usługi
 7. Postępowanie z odpadami
 8. Dobre praktyki branżowe oraz wymagania prawne i wytyczne Służb Sanitarnych
 9. Nadzór nad dostawcami i podwykonawcami
 10. Świadomość, szkolenia i ciągłe doskonalenie

Podsumowanie i przypomnienie najważniejszych zasad